URBANIUM EIENDOM

Urbanium Eiendom er et familieid eiendomsselskap med fokus på direkte forvaltning, utvikling og langsiktig eierskap innen næringseiendom.

Kontinuitet er en nøkkelfaktor i vår forvaltning og tilfredse leietakere gir oss mulighet til videreforedling av både etablerte og nyervervede eiendommer i vår portefølje.

Bilde av Raveien 2.
Bilde av Raveien 6.
Bilde av Fokus Butikksenter.
Bilde av Rådhusplassen 11-27.